Nastavitve za spletno pošto:

POP mail.zero.si
  • Port 995, strežnik za prihajajočo pošto,POP3-strežnik z varno povezavo SSL. Na mobilnih napravah nastavite "sprejmi vse certifikate.

IMAP mail.zero.si
  • Port 993, strežnik za prihajajočo pošto, IMAP-strežnik, z varno povezavo SSL. Na mobilnih napravah nastavite "sprejmi vse certifikate.

SMTP mail.zero.si
  • Port 465, strežnik za odhajajočo pošto, SMTP-strežnik, z varno povezavo SSL. Na mobilnih napravah nastavite "sprejmi vse certifikate.
  • Port 587, strežnik za odhajajočo pošto, SMTP-strežnik, z varno povezavo TLS. Na mobilnih napravah nastavite "sprejmi vse certifikate.


Nastavitve za Outlook:Nastavitve za Livemail:Nastavitve za Thunderbird: